Doelstellingen

In het verlengde van de basisideeën van C. Freinet willen wij een school vormen waar kinderen op hun eigen niveau en tempo kunnen leren, vertrekkend vanuit hun eigen belevingswereld en exploitatiedrang. Dingen zelf ontdekken en ervaren is fundamenteel.

Dit ervaren interpreteren we erg ruim. In onze school willen wij kinderen zoveel mogelijk stimulansen geven opdat hun belevingswereld zo ruim mogelijk wordt. De stimulansen komen in de eerste plaats door wat het kind aanbrengt. Maar de inbreng kan ook komen van andere kinderen, ouders of de leerkracht. Ook door bezoeken of door een confrontatie met milieu-elementen kunnen stimulansen gegeven worden. Onze school houdt zich aan door de eindtermen voorgeschreven doelstellingen. Deze eindtermen worden op een didactisch gepaste manier geïntegreerd in het klasgebeuren. De werkmethoden om het leerplan te integreren houden in een ver doorgedreven manier rekening met de individualiteit van het kind en het groepsproces. Dit betekent meteen dat we geen twee jaren dezelfde zijn. De door het leerplan opgelegde eisen zullen elk jaar op een andere manier gerealiseerd worden.

foto 7