Type onderwijs

In Vlaanderen zijn drie onderwijsnetten.

  • gemeenschapsonderwijs
  • gesubsidieerd officieel onderwijs
  • gesubsidieerd vrij onderwijs met daarin het: katholiek, protestants, islamitisch, israëlitisch, orthodox en niet-confessioneel onderwijs.

Wij behoren tot het gesubsidieerd vrij niet-confessioneel onderwijs.

Onze school stelt zich dus niet op tegen of voor een bepaalde godsdienst of levensbeschouwing. Wij stellen ons uitdrukkelijk open voor alle democratische opvattingen en zien een verscheidenheid van opvattingen als een voordeel. 
Daarom opteert de school voor levensbeschouwing.

Men noemt Freinetscholen ook soms 'methodescholen.' Deze noemer omvat echter naast de Freinetscholen ook nog o.a. de Steinerscholen, de Montessori- en de Jena-planscholen. Zij maken allen gebruik van een bepaalde 'methode', doch zijn onderling soms sterk van elkaar verschillend.

We vermelden uitdrukkelijk dat Freinetscholen geen anti-autoritaire scholen zijn. In onze school worden duidelijk normen en wetten gesteld. Maar deze normen worden samen met de kinderen bepaald. Waar het groepsbelang in tegenstelling staat met het individueel belang is overleg nodig. Daaruit vloeien afspraken voort. Eens die afspraken gemaakt, worden ze ook nageleefd.