Ouderparticipatie

In een Freinetschool is de ouderparticipatie een essentieel onderdeel van het onderwijsgebeuren. Zonder dit engagement zou de school niet functioneren zoals het hoort.

Dit engagement uit zich op verschillende vlakken:

Vooreerst doordat we van ouders verwachten dat ze een bewuste schoolkeuze maken. Ze moeten kiezen voor dit soort onderwijs.

Ze moeten ook achter de coöperatieve gedachte staan. Beslissingen worden in groep genomen en de school verwacht dat iedereen daarin zijn verantwoordelijkheid opneemt.

Er is ook een belangrijk praktisch engagement waar het concrete klasgebeuren niet zonder kan. We denken daarbij aan ouders die helpen bij uitstappen, bij het zwemmen, bij projectwerk in de klas, klasouder zijn,...

In de school zijn er heel wat werkgroepen waarin kan meegeholpen worden:

  • Bouw werkgroep: Het bouwproces van de nieuwe school begeleiden.
  • Crea werkgroep: Creatieve inbreng bij bestaande acties.
  • Financiële werkgroep: Financiële middelen verwerven door acties te organiseren.
  • MOS: Milieuzorg op school.
  • Pedagogische werkgroep: Bewaking van de Freinet-visie door o.a. organiseren van een spreekavond, begeleiding klasouders,...
  • Poeha: Uitgeven van het "Schoolblad"
  • P.R.: De school en haar principes bekend maken bij het grote publiek door verspreiden van folders, organiseren van info-avonden, ...
  • Praktische werkgroep: Inventarisatie en uitvoeren van klussen.
  • Website werkgroep: Het ontwikkelen en optimaliseren van de website.
  • WOL: Activiteiten organiseren die het groepsgevoel stimuleren.

Voor meer info kunt u terecht op de pagina "werkgroepen".

En in het bijzonder

Structurele participatie: De ouders die het willen kunnen lid worden van de algemene vergadering en tevens kandideren voor de raad van bestuur.

De algemene vergadering kiest de leden van de raad van bestuur en komt één maal per jaar samen.

Participatie buiten de school: Ouders kunnen ook bij de school betrokken zijn door gemandateerde te worden van FOPEM (Federatie van Onafhankelijke Pluralistische Emancipatorische Methodescholen) of van de SOM (Scholengemeenschap Onafhankelijke Methodescholen)